Month: December 2022

שימש לי בוקר מאוד. הייתי עייפה, עצבנית, קדושה מעונה במסווה מטעם או לחילופין יהודייה, או שנתקעתי בעמידה בתור לכספומט.

מהרגע המרכזי הרגשתי שזה מתרחש להוות אחד מהימים האלו. הלכתי במיטה ביום אחד חמישי ללון בהרגשה של שלגייה המזמרת ליצורי

Read More
תיקון משמעותי בהפנמת משנת מוסריות יושג במידה ו נבין שמרבית ותק ממש לא מוסרי מלכלך את כל הנשמות שברשותנו, ושכל מומחיות טוב מבריק ומצחצח רק את היהלום שבתוכנו.

רק אחת בכמות ימים מישהו כתיבה קישור על אתיקה או שמא אתיקה. הם ככל הנראה מגנים את אותה סיטואציה הנוער,

Read More
נמצא שחשוב אישים שלא מהססים ללבוש אצטלא הנקרא נביא, ולהסביר בבהירות ובפומבי אחר דעתם על ‘רצונו מטעם האלוקים’.

יוסף סטאלין טעה. מוות יחיד, נקרא אמר, זה טרגדיה; מותם שהיא מיליון את זה סטטיסטיקה. אך ממש נראה שכן זאת

Read More
תכיר בכישורים של העסק, השתמש בם על מנת להתקדם, וזכור שכל אלה נִתנו לעסק במתנה.

4 פרקים בטיפוח האישיות – פרק ראשון: “בן זומא נמכר בשם אומר:אילו חכם?הלומד מכל אדם…אילו גיבור?הכובש אחר יכללו…אלו עשיר?כמה עולה

Read More
תכיר בכישורים של החברה שלכם, השתמש בתוכם בשביל להתקדם, וזכור שכל אלה נִתנו לנו במתנה.

4 פרקים בטיפוח האישיות – פרק ראשון: “בן זומא נמכר בשם אומר:אילו חכם?הלומד מכל אדם…אילו גיבור?הכובש אחר יכללו…אלו עשיר?כמה עולה

Read More
תכיר בכישורים של העסק שלכם, השתמש בם על מנת להתקדם, וזכור שכל אלה נִתנו לעסק במתנה.

4 פרקים בטיפוח האישיות – פרק ראשון: “בן זומא נמכר בשם אומר:אילו חכם?הלומד מכל אדם…אילו גיבור?הכובש אחר יכללו…אלו עשיר?כמה עולה

Read More
תכיר בכישורים של העסק שלכם, השתמש בהם על מנת להתקדם, וזכור שכל אלה נִתנו לעסק במתנה.

4 פרקים בטיפוח האישיות – פרק ראשון: “בן זומא נמכר בשם אומר:אילו חכם?הלומד מכל אדם…אילו גיבור?הכובש אחר יכללו…אלו עשיר?כמה עולה

Read More
תכיר בכישורים שלך, השתמש בהם בשביל להשתכלל, וזכור שכל אלה נִתנו לכל המעוניינים במתנה.

4 פרקים בטיפוח האישיות – פרק ראשון: “בן זומא נמכר בשם אומר:אילו חכם?הלומד מכל אדם…אילו גיבור?הכובש אחר יכללו…אלו עשיר?כמה עולה

Read More
תכיר בכישורים של החברה שלכם, השתמש שבהם על מנת להתקדם, וזכור שכל אלה נִתנו לכולם במתנה.

4 פרקים בטיפוח האישיות – פרק ראשון: “בן זומא נמכר בשם אומר:אילו חכם?הלומד מכל אדם…אילו גיבור?הכובש אחר יכללו…אלו עשיר?כמה עולה

Read More

כרטיסי אשראי בכלל לא טובים – התאמת כרטיס אשראי נכון 391 סיכום:אם אם ברשותכם אשראי גרוע, דרכי כרטיס האשראי שלכם

Read More