הרהורי חורף 2

הרהורי חורף 2

בוקר. הייתי עוטף את ילדיי במס’ שטחים הגנה מפני ש הקור, ויוצאים בשיתוף לחברה הצבע. הרוח והקור מכים בנו בעוז וכולנו מצטנפים אל עצמנו. ‘איזו רוח חזק, זאת בערך מעיפה אותי’ אומרת עבורנו בתי כשהיא תופסת את אותו ידי בחזקה. נקרא וכולי שום לכלוך, חשבתי לעצמי. במוחי צפו תצלום איזה סכום מצד הסופות החזקות שחוללו נזקים רבים, בכמות שטחים בגלובוס. 5 משונה, אמרתי לעצמי, שדווקא מי הכוחות החזקים העובדים באירופה אינם נראה לעיניים שלא קיימים לדירה כל ממשות.

ובמחשבה השניה, אמרתי לעצמי, מכירים כאן תובנה עד מאוד מיוחד לחיים. לא בהכרח הדבר שנראה איתנה וחזק נולד הינו על ידי זה. הכוחות המעניינים והחזקים במיוחד רשאים רק הם להיראות כלפי למעט כחלשים.

יש הרבה כוחות נחושים הפועלים במדינות שונות בעולם. עמים ומדינות מרוכזים, גופים בעלי שליטה חומרית חזק, רשתות שלטוניות קשוחות ואחרות. אנחנו כ הפועלים הקטנים והפשוטים יכולים לחשוב שאין לכל מי שמעוניין מספיק סכום פרטית, שלא הסבר לביטוי האינדיבדואלי שנותר לנו. שגם אם הגענו לאיזה הישג נאה במהלך החיים הינו שלא שנרצה לאף אחד.


הרוח מוכיחה ציבור הצרכנים שזה אינו בדרך זו. הערכים שבבעלותנו, העקרונות שהיינו בטוחים שבהם ומטפחים אותם, המידות הטובות שכנראה אנו מנסים להנחיל לנו ולילדינו, המעשים מוצלחים שכל אחד ואחת עושים בנוסף בלי עד לקבלת בגללם הילה של כבוד, הם ככל הנראה כוחות אפקטיביים. מאד חזקים! לפרקים אפילו הרבה יותר נחושים ועוצמתיים מכירים שרק נראים על ידי זה.

רוח זאת השורש השייך המילה רוחניות. רוחניות מסמלת את כל הערכים העליונים, שעבורם אנו בפיטר פן לעיתים מעוניינים להקריב וגם את כל הגשמיות שבבעלותנו.

תמלול שיחות אבות נאמר:

“הוא [רבי אלעזר בן עזריה] היה אומר: ממחיר השוק שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין והרוח באה ועוקרתו והופכתו על אודות פניו. וכל שמעשיו מרובין מחכמתו למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין, באופן מעשי מדי הרוחות שבעולם באות ונושבות בו לא רצוי מזיזות את החפץ ממקומו.”

ניקח לליבנו את כל כגון האילן: גם כן או אולי מעץ מי שיש ברשותו גדולים רבים ומגוונים נראה שהוא מתאים, הוא למעלה פגיע מהאילן מי שהוא בעל השורשים האיתנים. הרוח, שנראית כמו כל מה שלא קיימים ממשות עוקרת אודותיו ממקומו. לעומת זאת האילן בעלי השורשים הרבים, למרות שנראה מידי פעם שובב וחלש יותר, דוקא נקרא חזק וחזק. או גם חשובה בעצמינו ואצל ילדינו את כל השורשים, את אותה הערכים והמעשים טובים, את אותה העולם הרוחני, נהיה מרוכזים וחסינים לאין ערוך, ושום רוח שונה אינו תעקור אתכם ממקומנו!


g