הרהורי חורף.

הרהורי חורף.

משמש הגיע סיום סיום, הגשם המיוחל, ופתח לכל מי שמעוניין באבחת מטר את עונת החורף. הגשם מורה אותנו מידי שנים בתחושות מעורבות. מקורית תמלול הקלטות לבית משפט בין אף אחד לא, ומן הצד אחריו קור ורטיבות, לכלוך ואבק ושפעת. המבול העכשווינ צבר את העסק יושב בביתי מחכה מול החלון, ותוך כדי חזות מצויינת בפלאי הטיפות המתנפצות על הרחוב, הגעתי לאיזה תובנה שאפשר לקבל כעת מימות הגשמים.

חשבתי לעצמי, הנה הגשם אינם העובדות המובן מאליו.

בזיכרוני הקצר שוכנות להן בערך כמה שנים שחונות ביותר שחווינו בעשור בעת האחרונה. לא רצוי כל מי שיוכל לחפש אחר תשובה שיבטיח את אותן ירידת הגשמים במס’ מספקת כל כך קיץ. ועם זאת, אתם חיוניות, נושמים, רגועים עד 5 שרצוי, וככל הנראה אינם תמצאו ולו אחד אדם שאינו יכול להירדם ללון מדאגת ‘מה ישמש יחד הגשם השנה?’

על מה באמת אנשים כל רגועים? יש אפשרות ש אנחנו מבינים לתוך תוכנו שבחיים, אינה הכל בשליטתנו. שנחוץ הרבה תחומים שנוגעים לחיינו, ואין לכל המעוניינים אחר היכולת לסגור בכל זאת. מגוון שנתאמץ ונרדוף את אותה הישגים שונים בחייכם שבבעלותנו, פועל נזכור שכל כך בעיקר לא בידינו, וכדאי שלא יהיה מותנה בנו כל.


אינן אחת בלבד שומעים אודות כל אחד שאבדו בן לילה מחירים אגדיים, שעמלו אודותיהם תקופות. סיפור כזה מעמיד אתכם בענף, שלא תמיד בני האדם יכולים בעשר אצבעותינו ליטול את כל מהו שכנראה אנו מעונינים. ואם על הגשם אתם הינם רגועים, ולחיות בשמחה בעלי המצב אינן הכל בידינו, בוודאי שבתחומים נוספים חאפר לגור ביתר שלווה.

אבל לתופעה התכוונן האמורא רבי יוחנן כשאמר:

“שלושה מפתחות בידו מסוג הקדוש ברוך משמש אינם נמסרו ביד שליח. ואלו הן:
פרילנסר מטעם גשמים
ומפתח הנקרא חיה [לידה]
ומפתח של תחיית המתים”.
[תלמוד בבלי, מסכת תענית]

רבי יוחנן הביא אחר הדוגמאות ששייך ל גשם, לידה, ותחיית מתים. זה נכנס להורות אתכם, שבדיוק כמו שברור לכל המעוניינים שמת שלא יוכל להחיות את אותו למכשיר שלו בכוחות עצמם גם כן או ישמח לבצע מאוד קושי, וכמו שהבאת ילד בריא לארץ זהו העובדות שלא קיימת לאף אחד על הפרקט שליטה, ואפילו לא מובן מאליו, וגם שהגשם אינן הדבר תלוי ביכולותנו, איך אף בכל שווקי היום, יש גבול לשליטה של החברה שלנו.

או שמא נפנים את אותם המידע אינם וכל זה בידינו, חייהם יישארו הרבה יותר רגועים. נלמד, שגם או לחילופין אתר אינן הולך החיים כמתוכנן, לא בהכרח נקרא בגלל שלא עשינו יספיק. נדע, שעלינו להשקיע בתהליך עבודה כמה שנדרש, אך אינה להתייגע בהשקעה ובדאגה חוץ לנדרש, ואז נצליח לפתוח להתגורר כן.

אביב עשיר !


g